Indiensgruppen

Indiensgruppen er en gruppe af frivillige, hovedsagligt tidligere volontører, stiftet i 1996 af Lise Barnkorb, som følge af hendes volontørophold på WWTC i 1986. Gruppen fungerer som en del af Det Økumeniske Center i Århus N., og benytter her lokaler og øvrige faciliteter i forbindelse med volontørmøder.

Det overordnede formål med gruppen er at fortsætte støttearbejdet efter hjemkomsten gennem oplysning, indsamling af midler og nye volontørudsendelser; for derigennem opretholde kontakt med WWTC. Omdrejningspunkt for dette arbejde er årsmødet på Fyn, samt volontørudsendelser. På årsmødet den sidste weekend i September mødes vi alle på Fyn, spiser indisk mad og får genopfrisket oplevelser og minder om vores ’Indian Family’. Det er er også på dette møde vi taler om gruppens struktur, udarbejder et Årsbrev til indiensgruppens bidragsydere, skriver julekort til centeret, laver brochure m.m.

I Indiensgruppen har vi mange forskellige oplevelser fra centeret, og alle har vi haft forskellige interesseområder og opgaver under vores Sydindiske ophold. Desuden kommer hver volontør hjem med nye beretninger om udviklingen af centerets faciliteter. Dette bidrager til et mere nuanceret oplysningsarbejde, som også vil afspejle sig i vores foredrag (se ’Bestil et foredrag’).

Det er volontørens opgave at overbringe de indsamlede midler til centeret, og Indiensgruppen sætter en ære i at kunne sige, at alle midler når ubeskåret frem.

Vi håber at vores hjemmeside vil bibringe dem fyldestgørende oplysninger om Indien. De er velkommen til at sende en mail med ris og ros.

Se desuden vores page på facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Indiensgruppen/183661305007599

(Hvis linket ikke virker så søg på Indiensgruppen, i søgfeltet på facebook)


Gruppens medlemmer

Helene Hansen, Student, volontør forår 2012

Anette Lilleøre, Student, volontør forår 2012

Maria Nielsen Bach, Ergoterapeut, volontør efterår 2011

Line Kvist Carl, Psykolog, volontør efterår 2011

Vibeka Perinpam, Medicinstuderen, volontør forår 2011

Trine Seiergaard, Lærerstuderende, volontør forår 2009

Maibritt Sunesen, Antropologistuderende, volontør 2006
maibrittsunesen@hotmail.com

Anne Marie Søndergaard, Pædagog, volontør 2004
amsoendergaard@jubiimail.dk

Mie Toustrup, Pædagog, volontør 1999.
feliciti22@yahoo.com

Malene Rask Aastrup, Sognepræst, volontør 1997.
MAAJ@KM.DK

Elisabeth Rokkjær Hammer, Sognepræst, volontør 1996.
ELHA@KM.DK

Finn Christiansen, Tidligere Lektor ved Risskov Amtsgymnasium, ellen.finn.chr@tiscali.dk


Janni Brodersen, Cand.mag Virksomheds kommunikation, volontør efteråret 2010
Maria Olesen, Radiograf, volontør efteråret 2010
Heidi Hansen, Pædagogstuderende, volontør efterår 2009
Anne Sofie Klink Kristiansen, Højskoleelev, volontør forår 2009
Louise Gellert Jensen, Studerende Multimedie design, volontør 2006
Marianne Bach, Sygeplejestuderende, volontør 2005
Ditte Krøjgaard, Sygeplejerske, volontør 2005
Susanne Rahbek, Sognepræst, volontør 2003